Διατρητικά

16 Προϊόντα

Διατρητικό Uchida KN 8 150 φύλλα
Διατρητικό Uchida KN 8 150 φύλλα
Κωδικός: 116582
164,05 € 132,30 €
Διατρητικό Uchida KN 35 300 φύλλα
Διατρητικό Uchida KN 35 300 φύλλα
Κωδικός: 115835
309,88 € 249,90 €
Διατρητικό Turican-Kangaro DP 800 70 φύλλα
Διατρητικό Turican-Kangaro DP 800 70 φύλλα
Κωδικός: 116216
41,40 € 33,39 €
Διατρητικό Turican-Kangaro DP 2040 20 φύλλα
Διατρητικό Turican-Kangaro DP 2040 20 φύλλα
Κωδικός: 116579
15,76 € 12,71 €
Διατρητικό Turican-Kangaro BP-01 20 φύλλα
Διατρητικό Turican-Kangaro BP-01 20 φύλλα
Κωδικός: 116584
40,36 € 32,55 €
Διατρητικό Turican -Kangaro HDP 2160 160 φύλλα
Διατρητικό Turican -Kangaro HDP 2160 160 φύλλα
Κωδικός: 116580
109,37 € 88,20 €
Διατρητικό SPC Filepecker IV Standard 1000 φύλλα
Διατρητικό SPC Filepecker IV Standard 1000 φύλλα
Κωδικός: 116588
4.491,90 € 3.622,50 €
Διατρητικό SPC Filepecker IV Auto 1000 φύλλα
Διατρητικό SPC Filepecker IV Auto 1000 φύλλα
Κωδικός: 116589
8.463,00 € 6.825,00 €
Διατρητικό SPC Filepecker III ME Preprogrammed Bar 1000 φύλλα
Διατρητικό SPC Filepecker III ME Preprogrammed Bar 1000 φύλλα
Κωδικός: 115853
1.666,56 € 1.344,00 €
Διατρητικό SPC Filepecker I Plus 300 φύλλα
Διατρητικό SPC Filepecker I Plus 300 φύλλα
Κωδικός: 116557
305,97 € 246,75 €
Διατρητικό SPC Filepecker I 300 φύλλα
Διατρητικό SPC Filepecker I 300 φύλλα
Κωδικός: 116587
253,89 € 204,75 €
Διατρητικό SPC Filepecker I (X) 300 φύλλα
Διατρητικό SPC Filepecker I (X) 300 φύλλα
Κωδικός: 116392
318,99 € 257,25 €
Διατρητικό SPC Duo 35 350 φύλλα
Διατρητικό SPC Duo 35 350 φύλλα
Κωδικός: 116586
330,71 € 266,70 €
Διατρητικό SPC Duo 20 200 φύλλα
Διατρητικό SPC Duo 20 200 φύλλα
Κωδικός: 116585
205,72 € 165,90 €
Διατρητικό SPC DP7080 φύλλα
Διατρητικό SPC DP7080 φύλλα
Κωδικός: 130555
19,53 € 15,75 €
Διατρητικό SK-01A Ηλεκτρικό
Διατρητικό SK-01A Ηλεκτρικό
Κωδικός: 107421
703,08 € 567,00 €

16 Προϊόντα

[product-counter]
[product-counter-available]